cropped-web4.jpg

За нас

“КОРЕЛ ПС” разполага с висококвалифицирани специалисти, натрупали богат опит в сферата на строителството. Техническият ръководен състав е сформиран от строителни инженери и техници с дългогодишен опит, а изградените строителни екипи гарантират бързото и качествено изпълнение на договорираните обекти. “КОРЕЛ ПС” разполага със собствено техническо оборудване за изпълнението на строителните работи, което обезпечава бързото и сигурно изпълнение на строителните работи. “КОРЕЛ ПС”  работи качествено и коректно с всички свои инвеститори. В зависимост от изпълнените строително-монтажни работи, “КОРЕЛ ПС” дава гаранции за изпълнените обекти и изпълнява стриктно поетите гаранционни ангажименти.

Leave a Reply